Kullanım Koşulları

Bibliyon Yayınları’nın resmi internet sitesi www.bibliyon.com Esen Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti.’ne ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:
Bibliyon Yayınları internet sitesindeki tüm dokümanlar Bibliyon Yayınları ve Esen Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti’nin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.
Bibliyon Yayınları web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Bibliyon Yayınları web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisini sorumlu tutar.
İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Sti’nin ve/veya Bibliyon Yayınları Web Sitesi’nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Esen Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti.’nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Şöyle ki; Bibliyon Yayınları Web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Bibliyon Yayınları logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Bibliyon Yayınları dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Esen Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Esen Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti.’nin hukuki, cezai ve/ya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.
Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Sti., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
Bibliyon Yayınları web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Esen Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından garanti edilmemektedir.
Bibliyon Yayınları web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum vb. içeriğin ve şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Esen Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti.’nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Esen Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti. hiç bir şekilde sorumlu değildir.
Bu yayın, Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Bibliyon Yayınları web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir.
Bibliyon Yayınları © 2017.